ผลงานต่างๆของเราที่ผ่านมา

01

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: 05/01/2013

รายละเอียดของโครงการ
– ขอบอลูมิเนียม และ กระจกเทมเปอร์
– บานชาวเวอร์
– เหล็กสแตนเลส และ กระจกเทมเปอร์

02

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: N/A

รายละเอียดของโครงการ

– ประตูอลูมิเนียม
– บานกันกระจกเทมเปอร์
– หน้าต่างอลูมิเนียม

03

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: 21/09/2015

รายละเอียดของโครงการ

– หน้าต่างกระจกขอบอลูมิเนียม
– หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน

04

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: N/A

รายละเอียดของโครงการ

– ประตูอลูมิเนียม
– บานกันกระจกเทมเปอร์
– หน้าต่างอลูมิเนียม

05

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: 21/09/2015

รายละเอียดของโครงการ

– หน้าต่างกระจกขอบอลูมิเนียม
– หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน

06

ตำแหน่ง : กรุงเทพมหานคร
วันที่: 02/12/2016

รายละเอียดของโครงการ

– โครงเหล็กโกดัง
– บ้านน็อคดาวน์
– ขอบดำหน้าต่างอลูมิเนียม
– ประตูแบบสวิง